ร่วมงานกับเรา

รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( 1 อัตรา)
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดซื้อทั้งระบบไม่ต่ำกว่า 2 ปี

2. เจ้าหน้าที่บุคคล (ทำเงินเดือน)
มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี (สามารถทำเงินเดือนโปรแกรม บีซีเนส พลัส ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค / Graphic Designer
สามารถ ออกแบบ Packaging เกี่ยวกับ Skin care / Cosmetic หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบสื่อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบของสื่อดิจิตอล หรือ โซเชียลมิเดียต่างๆ เช่น Line , Facebook ฯลฯ ออกแบบสื่อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ Banner ต่างๆ มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

4. เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ (โทรศัพท์)
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพูดคุยและตอบปัญหาทางโทรศัพท์

อัพเดทล่าสุด 20 เมษายน 2562