ข่าวสารและกิจกรรม

ชี้แจ้งการตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Posted on

เนื่องด้วยบริษัท เจ.เค เอนไซม์ ฟู้ด จำกัด จะเลิกผลิตและได้ยกเลิกเลขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เลข อย.) ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาติในระบบออนไลน์ได้