ข่าวสารและกิจกรรม

สกว. จับมือปราชญาหนุนเทคโนโลยียกระดับยาสมุนไพรไทย

ปราชญาหนุนเทคโนโลยียกระดับยาสมุนไพรไทย

สกว.จับมือเอกชนหนุนทีมวิจัยจากศิริราช พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบฤทธิ์เชิงชีวภาพของสารสกัดจากธรรมชาติและยาสมุนไพร ยกระดับการผลิตและพัฒนายาสมุนไพรไทย รวมถึงสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจวัดฤทธิ์ของสมุนไพร ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น.

ศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า ในงานมหกรรมสมุนไพรไทยแห่งชาติครั้งที่ 15 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ได้มีการลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนาสมุนไพร ระหว่าง บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด และบริษัท เซลล์ ดี เอ็กซ์ จำกัด โดยโครงการวิจัยจากคณะวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่เชิงระบบในการวิเคราะห์ฤทธิ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งถือเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโยด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบที่ทันสมัยที่สุด

โดยโครงการ “การพัฒนาบริการตรวจสอบฤทธิ์เชิงชีวภาพของสารสกัดจากธรรมชาติ และยาสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์แบบเชิงระบบ” ซึ่งมี ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ นั้น เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. และภาคเอกชน คือบริษัท เซลล์ดีเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยด้านเทคนิคการตรวจวัดฤทธิ์เชิงชีวภาพของสารตั้งต้นยาด้วยเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์และเทคนิคชีววิทยาเชิงระบบ โดยใช้ยาสมุนไพรไทยและยาแผนโบราณที่มีการจัดจำหน่ายอยู่แล้วในท้องตลาด รวมทั้งสมุนไพรบริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด ในการทดสอบฤทธิ์ในโครงการวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม

ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช กล่าวว่า ตลาดสมุนไพรไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และยังมีโอกาสในการพัฒนาได้อีกมาก อย่างไรก็ตามการยกระดับและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรในภาวะปัจจุบันไม่สามารถทำได้ดี เนื่องจากอุปสรรคที่สำคัญหลายประการ อาทิ ขาดการศึกษาสรรพคุณของยาแผนโบราณตามหลักวิทยาศาสตร์สากล การศึกษาโดยใช้ศาสตร์ตะวันตกที่ใช้หลักการการศึกษาสารเดี่ยว ๆ ซึ่งขัดต่อหัวใจของการออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรที่มักอยู่ในรูปของสารผสม หรือปัญหาของคุณภาพวัตถุดิบของสมุนไพรที่ควบคุมได้ยาก ดังนั้นองค์ความรู้ของสมุนไพรไทยที่สร้างจากเทคโนโลยีสากลแบบองค์รวมที่ทันสมัย และสามารถจะถ่ายทอดออกมาได้ในภาษาสากล จะส่งเสริมสมุนไพรไทยให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

สำหรับงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1.การหาความสัมพันธ์ของฤทธิ์เชิงชีวภาพของตำรับยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันเบื้องต้นด้วยการวัดการแสดงออกของยีนแบบเชิงระบบ โดยกลุ่มวิจัยได้นำเทคนิค Connectivity Map มาใช้กับการสมุนไพรไทยเป็นครั้งแรก และ 2.การพัฒนาวิธีการตรวจฤทธิ์เชิงชีวภาพซึ่งจำเพาะกับตำรับสมุนไพรแต่ละชนิด ด้วยเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการทดสอบด้วยต้นทุนที่ต่ำลง โดยโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดของอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพรดังกล่าวมาข้างต้น ผลสำเร็จของโครงการวิจัยนี้จะช่วยยกระดับการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดฤทธิ์เชิงชีวภาพของยาสมุนไพร และเกิดการยกระดับการใช้สมุนไพรของไทยให้แพร่หลายต่อไป…

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/it/656037

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *